poniedziałek, 16 lipca 2012

O billboardach w sąsiedztwie radzyńskich zabytkówPolecamy tekst "Czy to już wojna? (reklamowa)" - na stronie iledzisiaj.pl temat inwazji wielkoformatowych reklam w Radzyniu podejmuje Mariusz Szczygieł, uczestnik warsztatów w ramach "Obywateli w miasteczkach". Mariusz o radzyńskiej przestrzeni pisze nie od dziś, temat ten podejmuje również Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury "Stuk - Puk", w którym działa.
Teksty o przestrzeni wspólnej publikowane na iledzisiaj.pl często wywołują skrajne reakcje czytelników, i tym razem atmosfera wśród komentujących jest wyraźnie ożywiona :)

Polecamy również:
Dni najsłynniejszego ronda w Radzyniu są policzone

Pierwsze warsztaty dla liderów społecznych odbyły się we Włodawie

Przed wejściem do włodawskiego starostwa. Ewa Kipta i OBYWATELE W MIASTECZKACH  :)

Tematem pierwszego spotkania w sobotę 30 czerwca 2012 r. był społeczny wymiar przestrzeni miast.
W spotkaniu wzięli udział liderzy z 7 organizacji z Janowa, Radzynia i z Włodawy. Warsztaty poprowadziła Ewa Kipta ze Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Ewa podzieliła się swoimi doświadczeniami w angażowaniu mieszkańców w działania na rzecz przestrzeni wspólnej, które zdobyła m.in. w trakcie opracowywania planu rewitalizacji dla lubelskich dzielnic - Starego Miasta i Bronowic.

Przyjrzeliśmy się również naszym miasteczkom i tym, co w ich przestrzeni jest dla nas szczególne.
"Żywym organizmem", na którym omówiliśmy zagadnienia związane z przestrzenią małego miasta i zamieszkującą je społecznością (społecznościami?) okazało się historyczne śródmieście Włodawy - z rynkiem, "Czworobokiem" i słynnymi świątyniami 3 kultur. W terenowej części warsztatów zwiedziliśmy wielką i małą synagogę - siedzibę Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego, cerkiew prawosławną pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i kościół pod wezwaniem Świętego Ludwika.

O społecznym wymiarze Włodawy i działalności Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych opowiedziała Krystyna Kończal przy okazji naszej krótkiej wizyty w siedzibie Centrum.

Spotkanie było świetną rozgrzewką do obywatelskich działań w przestrzeni. Kolejne - już 1 września w Radzyniu Podlaskim :)Pierwsze spotkanie za nami

Marcin Skrzypek z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" przedstawia swój pogląd na zrównoważony transport

Czym jest przestrzeń wspólna i jak w małym mieście, razem ze współmieszkańcami, działać na jej rzecz? Czy transport może być zrównoważony, czy w małym mieście można pogodzić interesy właścicieli samochodów osobowych, rowerzystów i "osób komunikacyjnie nieuprzywilejowanych"? Czym jest w przestrzeni małego miasta zieleń?

Czy wreszcie aktywni obywatele mogą poprawiać przestrzeń miasteczek, w których żyją? Jak przekonywał Janusz Korbel z hajnowskiego Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, mieszkańcy małych miast mają większą możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość, niż mieszkańcy miast dużych.
Chociaż działania obywatelskie na małym wycinku i w małym zakresie mogą wydawać się niepotrzebne lub niewystarczające, to poprzez wspólne działania również w małej sprawie osiągamy większą dojrzałość społeczną.


Konferencja otwierająca projekt "Obywatele w miasteczkach" odbyła się w jak zwykle gościnnej siedzibie włodawskiego starostwa powiatowego w piątek 29 czerwca 2012 r. Byli z nami m.in. starosta włodawski Wiesław Holaczuk, który przywitał wszystkich gości oraz przedstawiciele łącznie kilkunastu organizacji z Janowa Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego i Włodawy.
Elżbieta Nowicka - Różycka i Arkadiusz Iwaniuk ze Stowarzyszenia Poleskiego we Włodawie otwierają spotkanie 


Pobyt we Włodawie nie powinien zakończyć się w samym miasteczku, zwłaszcza jeśli pogoda sprzyja! Arkadiusz Iwaniuk uczestników konferencji zabrał na krótką wyprawę nad malowniczą Włodawkę, dopływ Bugu, rzekę wyznaczającą niegdyś granicę pomiędzy Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim.