O PROJEKCIE


Przestrzeń wspólna - place publiczne, parki, bulwary nadrzeczne, infrastruktura dla ruchu pieszych, rowerów i samochodów - wszystko to może przyczynić się do podniesienia jakości życia w małym mieście, zwłaszcza, jeśli jest zaprojektowane w oparciu o potrzeby jej użytkowników. 
Przestrzeń wspólna dobrej jakości może przyczynić się do zwiększenia wśród mieszkańców poczucia przynależności do wspólnoty.
Przestrzeń wspólna dobrej jakości jest najlepszą wizytówką miasta i społeczności, która je tworzy.

Tymczasem w żadnym z małych miast wschodniej Lubelszczyzny nie istnieje wypracowany model uczestnictwa mieszkańców w debacie o przestrzeni, w której żyją. W ostatnich latach zauważa się coraz większe zainteresowanie udziałem w takiej debacie, głównie wśród najbardziej aktywnych społecznie obywateli (liderów społecznych), jednak debata ta nie rozwija się.

Projekt "Obywatele w miasteczkach" powstał jako odpowiedź na te braki. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji liderów społecznych z Janowa Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego i Włodawy do prowadzenia działań obywatelskich na rzecz poprawy jakości przestrzeni. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu kompetencji lokalnych liderów społecznych w zakresie prowadzenia takich działań, m.in. dialogu społecznego. W wyniku realizacji projektu jego główni beneficjenci - lokalni liderzy społeczni - zdobędą wiedzę i merytoryczne wsparcie, które w przyszłości pomogą im wpływać na jakość przestrzeni publicznej we wspomnianych miastach.Projekt "Obywatele w miasteczkach. Wsparcie aktywności obywatelskiej na rzecz wspólnej przestrzeni w małych miastach wschodniej Lubelszczyzny" jest realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 roku dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz