poniedziałek, 16 lipca 2012

Pierwsze spotkanie za nami

Marcin Skrzypek z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" przedstawia swój pogląd na zrównoważony transport

Czym jest przestrzeń wspólna i jak w małym mieście, razem ze współmieszkańcami, działać na jej rzecz? Czy transport może być zrównoważony, czy w małym mieście można pogodzić interesy właścicieli samochodów osobowych, rowerzystów i "osób komunikacyjnie nieuprzywilejowanych"? Czym jest w przestrzeni małego miasta zieleń?

Czy wreszcie aktywni obywatele mogą poprawiać przestrzeń miasteczek, w których żyją? Jak przekonywał Janusz Korbel z hajnowskiego Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, mieszkańcy małych miast mają większą możliwość wpływania na otaczającą rzeczywistość, niż mieszkańcy miast dużych.
Chociaż działania obywatelskie na małym wycinku i w małym zakresie mogą wydawać się niepotrzebne lub niewystarczające, to poprzez wspólne działania również w małej sprawie osiągamy większą dojrzałość społeczną.


Konferencja otwierająca projekt "Obywatele w miasteczkach" odbyła się w jak zwykle gościnnej siedzibie włodawskiego starostwa powiatowego w piątek 29 czerwca 2012 r. Byli z nami m.in. starosta włodawski Wiesław Holaczuk, który przywitał wszystkich gości oraz przedstawiciele łącznie kilkunastu organizacji z Janowa Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego i Włodawy.
Elżbieta Nowicka - Różycka i Arkadiusz Iwaniuk ze Stowarzyszenia Poleskiego we Włodawie otwierają spotkanie 


Pobyt we Włodawie nie powinien zakończyć się w samym miasteczku, zwłaszcza jeśli pogoda sprzyja! Arkadiusz Iwaniuk uczestników konferencji zabrał na krótką wyprawę nad malowniczą Włodawkę, dopływ Bugu, rzekę wyznaczającą niegdyś granicę pomiędzy Koroną a Wielkim Księstwem Litewskim.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz